Burgemeester Theo Segers roept op tot kalmte: ‘Wacht feiten af en roddel niet’

Theo Segers. Streekredactie / Eelco Kuiken

Staphorst - Burgemeester Theo Segers van Staphorst roept in een brief in weekblad De Staphorster op tot rust, niet te roddelen en vooral de feiten af te wachten.
Lees meer over
De Staphorster

Hij doet dit naar aanleiding van de ongekende rel die ontstond nadat de afgetreden wethouder Bert Krale zijn SGP-collega beschuldigde van het handelen in afwijking van coalitieafspraken, in strijd met raadsbesluiten, tegen collegeafspraken in, over de grens van de portefeuilleverdeling heen en handelen waardoor collega’s averij oplopen. Ook beticht hij Mulder van het bevoordelen van eigen mensen bij de uitgifte van gronden op bedrijventerrein de Esch IV en het oprekken van gemeentelijke regels om zaken voor elkaar te krijgen die niet kunnen. Waar of niet, de gemeenschap staat in brand.

Roddelen

Uiteraard wordt er gekletst. Die heeft dit gehoord, die weer dat. Burgemeester Theo Segers van Staphorst: „Mijn oproep als uw burgemeester is om de feiten af te wachten en niet mee te doen met zinnen als ‘ik heb gehoord dat, of men zegt dat’. Dat is roddelen en daarmee breng je bedoeld of onbedoeld schade toe aan mensen. Alleen op basis van feiten mogen we oordelen. Dat geldt voor iedereen. Ik hoop dat u de rust bewaart, de feiten afwacht en op basis daarvan oordeelt En daarmee het goede doen voor deze gemeente. Als burgemeester vind ik integriteit van het allerhoogste belang. We werken als college, als bestuur in dienst van onze inwoners en we willen en moeten altijd transparant, open, eerlijk en integer zijn. Daarom is het thema integriteit continu onderwerp van gesprek met het college, onze medewerkers en onze raad.”

Segers laat in een onafhankelijk integriteitexpert alle partijen horen, waarna er waarschijnlijk een onderzoek volgt.

Rapport

Ook de gemeenteraad ligt onder vuur. De fracties wisten begin juli wat er gaande was, want ex-wethouder Krale stuurde op 2 juli een gedetailleerd en ook controleerbaar rapport naar de raadsfractie. Ook het rapport van een consultant die het college in de maanden voor juni onderzocht en die met pittige conclusies kwam over de dramatische samenwerking, bleef bij de fracties in de la liggen . Nooit sprak de raad plenair over de zaken, ook niet in beslotenheid. En dat terwijl de Rekenkamer eind vorig jaar met het rapport De Verleiding van de Korte Lijn kwam, waarin geconcludeerd werd dat "het collectief corrigerend vermogen van de gemeenteraad niet sterk genoeg is ontwikkeld.”

Nieuws

menu