Dinand en Danyl van de Dr. Maarten Lutherschool in Punthorst ontwerpen unieke verkeersborden met duidelijke boodschap: 'Zwaar voetje he!'

Leerlingen Dinand van Leusen en Danyl Seinen onthullen het bord die ze samen ontwierpen.

Leerlingen Dinand van Leusen en Danyl Seinen onthullen het bord die ze samen ontwierpen. Foto: Gemeente Staphorst

Dinand van Leusen en Danyl Seinen hebben samen een uniek verkeersbord ontworpen. Het verkeersbord met de tekst ‘Zwaar voetje he!’, werd vandaag samen met wethouder Herriët Brinkman door de twee leerlingen van de Dr. Maarten Lutherschool in Punthorst onthuld. Met het plaatsen van de borden wil de gemeente de gebruikers van de weg bewust maken van hun snelheid.
Lees meer over
De Staphorster

Het unieke verkeersbord komt voort uit een quickscan ‘Verkeersveiligheid’ waarvoor de provincie Overijssel geld beschikbaar heeft gesteld. Met deze gelden heeft de gemeente de quickscan laten uitvoeren voor de Mr. J.B. Kanlaan in Punthorst, gericht op positieve gedragsbeïnvloeding.

Er werd onder andere gekeken op welke wijze weggebruikers meer bewust gemaakt konden worden van de snelheid zodat er een veiligere verkeerssituatie op de Mr JB Kanlaan, Evenboersweg en de Schapendijk ontstaat.

Eigen verkeersborden

Naar aanleiding van de uitkomsten van de quickscan is in overleg met de school, de verkeersouder, een ouder en een inwoner uit Punthorst nagedacht over niet infrastructurele maatregelen. Dat zijn maatregelen die snel en eenvoudig gerealiseerd kunnen worden, zonder ingrijpende werkzaamheden aan de weg te hoeven doen.

De school heeft leerlingen de borden laten ontwerpen om zo gebruikers van de weg te wijzen op hun snelheid. De tekening van Dinand en Danyl is uitgekozen en verwerkt in een campagne-verkeersbord. Daarnaast is besloten tot het plaatsen van een snelheidsdisplay en spandoeken. De school maakt gebruik van verkeersbrigadiers. Leerlingen worden door de school actief gevraagd gele hesjes te dagen in het verkeer.