Ds. Born neemt afscheid van hervormd Rouveen-Staphorst en gaat met emiraat

De hervormde kerk.

De hervormde kerk. Foto: Willem Braam

Ds. H. Born heeft begin deze maand afscheid genomen van de hervormde gemeente in Rouveen-Staphorst. Hij gaat met emeritaat. Ds. Born zal een bepaalde periode pastorale zorg blijven verlenen. Zodra er een nieuwe predikant is zal deze zijn taak weer overnemen
Lees meer over
De Staphorster

Afgelopen donderdagmiddag en avond werd er een afscheidsreceptie gehouden in het dienstgebouw van de Nederlands Hervormde kerk te Rouveen. Er was een overweldigende belangstelling. Ter afsluiting mochten ds. en mevrouw Born een afscheidscadeau in ontvangst nemen. Ds. en mevrouw Born zijn vanuit de Rouveense pastorie gaan wonen in de buurgemeente Hasselt.

Ds. Born heeft ruim 35 jaar in het ambt mogen dienen. Zijn eerste gemeente was Stavenisse. Toen volgden Asperen en Brakel. In 2007 heeft Ds. Born een beroep aangenomen naar de gemeente Rouveen- Staphorst. Samen met zijn vrouw hebben ze veel gemeentewerk verricht. Zijn vrouw was betrokken bij de organisatie van de ouderencontactmiddagen en bezoekwerk.

Afscheidsdienst

Zondagmiddag 2 april heef ds. H. Born afscheid genomen van de hervormde gemeente Rouveen-Staphorst. In de middagdienst koos de dominee voor de verkondiging Jeremia 1: 11 en 12. Met deze tekstwoorden is hij zijn dienstwerk begonnen en mag hij het weer met dezelfde woorden afsluiten.

De dominee werd na de dienst toegesproken door wethouder A. Mussche namens de burgerlijke gemeente Staphorst. Namens de classis Overijssel Flevoland kreeg diaken J.W. Stam het woord. Vervolgens sprak ds. W. van Vreeswijk een paar waarderende woorden namens de werkgemeenschap van predikanten. Tenslotte richtte de wijkscriba dhr. D. Roo woorden van dank tot de predikant. Ter afsluiting bedankte ds. Born voor de gesproken woorden.