Nieuwleusenaren vinden gehoor bij provincie over aanpak N377

Een spandoek in Nieuwleusen over de actuele situatie rond de N377. Rieks Folkerts

Nieuwleusen - De provincie Overijssel gaat samen met de actiegroepen die zich inzetten voor een veilige N377 in Nieuwleusen de mogelijkheden voor een veiligere oversteekplek voor scholieren bekijken.
Lees meer over
De Staphorster

Verder wil de provincie nu ook versneld meewerken aan het verlagen van de snelheid naar 50 kilometer per uur.

Openingen

Aanwonenden van de N377, scholieren met hun ouders uit Nieuwleusen, De Maat en Punthorst, onderwijsorganisaties, de actiegroep N377 moet Veilig  en Plaatselijk Belang Nieuwleusen (PBN) hebben ieder op eigen wijze hun onvrede kenbaar gemaakt over de veiligheid van deze weg en de aanpassingen die de provincie wil laten uitvoeren. Deze acties zijn niet onopgemerkt gebleven bij de provinciale bestuurders. Waar tot voor kort de uitvoeringsplannen als in beton gegoten leken te zijn, zijn er nu openingen geboden.

Resultaat

De verbeterpunten zijn het resultaat van goed overleg tussen wethouder Van Leeuwen van de gemeente Dalfsen, gedeputeerde Boerman van de provincie en Plaatselijk Belang. Vorige week hebben deze partijen een intensief overleg met elkaar gevoerd over de verkeerssituatie van de drukke provinciale weg die als een verkeersader door Nieuwleusen loopt.

Met wethouder Van Leeuwen en gedeputeerde Boerman is gesproken over de aanpassingen die in Nieuwleusen gepland staan. Hierbij is niet alleen stilgestaan bij de beleving die er nu is, maar is er ook gekeken naar mogelijkheden op de korte en langere termijn.

Invulling

PBN en werkgroep N377 moet veilig  gaan hieraan in nauw overleg met aanwonenden en andere betrokkenen, gezamenlijk invulling aan geven. Provincie en gemeente zien de noodzaak van het laten participeren van bewoners en andere betrokkenen in de besluitvorming en stellen een gedragen oplossing zeer op prijs.

Nieuws

menu