Oproep van voormalig mannenkoor Stappester Diekzangers uit Staphorst om vrouwen toe te laten blijkt gouden greep: 'We zijn van 16 deelnemers naar 24 deelnemers gegaan'

Voormalig mannenkoor De Stappester Diekzangers laat sinds dit jaar ook vrouwen toe.

Voormalig mannenkoor De Stappester Diekzangers laat sinds dit jaar ook vrouwen toe. Foto: De Diekzangers

Het voormalige mannenkoor Stappester Diekzangers uit Staphorst is het nieuwe jaar enthousiast gestart. Eind vorig jaar werd besloten het mannenkoor om te zetten naar een gemend koor vanwege het teruglopende ledenaantal. En die oproep heeft succes gehad.
Lees meer over
De Staphorster

Het aantal leden van de Diekzangers was in de loop van het afgelopen jaar behoorlijk geslonken. Hoofdzakelijk door ziekte en deelnemers die helaas overleden. Het voortbestaan van het zangkoor stond op de tocht. Ook optredens werden twijfelachtig. „Er moet natuurlijk wel een representatief gezelschap op de been kunnen worden gebracht”, vertelt Gerard Doornbos, voorzitter van de Diekzangers.

En dus werd besloten om ook vrouwen toe te laten in het koor en over te stappen naar een gemengd koor. Dit besluit werd gevolgd door een wervingscampagne. Via pers en de lokale regiozender DNO werd hieraan flink bekendheid gegeven. Het is een gouden greep gebleken. „We zijn van 16 deelnemers naar 24 deelnemers gegaan. En dat brengt het koor weer op voldoende sterkte. Optredens in de verzorgingshuizen en andere doelgroepen worden nu weer mogelijk.”

Zeven vrouwen

Van de acht nieuwe leden zijn inmiddels zeven vrouwen toegetreden en één man. „In de wandelgangen wordt gehoord dat meer mensen overwegen zich aan te sluiten. Natuurlijk zijn zij welkom. Zowel vrouwen als mannen. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd. Zingen heeft positieve effecten op de kwaliteit van leven. Depressies kunnen verminderen. Zeker in deze tijd met alle negatieve en pessimistische berichten kan ieder mens opbeurende gebeurtenissen wel gebruiken.” En dat bewerkstelligt het samen met anderen zingen.

„Na de eerste repetitie in het vernieuwde en groeiende koor was iedereen zonder uitzondering blij dat het de goede kant opgaat. Ook vereenzaming kan het zingen bij een koor tegengaan. Het is dan ook leuk als ook andere koren in leden aantallen kunnen groeien”, vertelt Doornbos. Het Staphorster Mannenkoor kreeg er ook zeven leden bij. „Dat is mooi. In hoeverre het zingen ook door huisartsen en de thuiszorg worden gepromoot blijft onder de radar. Hierbij een oproep aan hun om dat als een mogelijkheid voor hun patiënten te zien en waar van toepassing bij ze onder de aandacht te brengen. Het zou niet verbazen als de wachtkamers wat minder vol worden.”

Voor meer informatie over De Diekzangers kan men terecht bij www.diekzangers.nl .