Provincie Overijssel geeft lezing over broeikasgasuitstoot en bodemdaling in het veenweidegebied bij de Veldschuur in Rouveen

De lezing gaat over broeikasgasuitstoot en bodemdaling van veenweidegebied. Foto: Veldschuur Rouveen

De serie ‘Winterverhalen in de Veldschuur’ in Rouveen gaat verder met een lezing van Laurens Kaland en Goswin van Staveren van de provincie Overijssel. De lezing is op donderdag 9 februari en gaat over broeikasgasuitstoot en bodemdaling van veenweidegebied
Lees meer over
De Staphorster

Noordwest Overijssel kent een groot veengebied. Een gebied waar organische grond aan het maaiveld of dicht aan het maaiveld ligt. In het veenweidegebied daalt de bodem met enkele millimeters per jaar. De bodemdaling komt voornamelijk door de afbraak van het veen. Het zorgt op termijn voor problemen voor onder andere de waterhuishouding, landbouw, ecologie en voor schade aan infrastructuur en bebouwing.

Ook zorgt de afbraak van veen voor uitstoot van broeikasgassen. De gevolgen van bodemdaling bepalen deels de toekomstige ontwikkelingen die in het gebied kunnen plaatsvinden. Maar hoe werkt bodemdaling precies? En wat is de situatie in de omgeving van het Staphorsterveld? Zijn er ook maatregelen te nemen tegen de afbraak van het veen? In deze lezing geven wordt geprobeerd hier inzicht in te geven.

De lezing is onderdeel van de serie ‘Winterverhalen en lezingen’, op initiatief van de Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten. Doel van deze avonden is de vele facetten van het gebied de Olde Maten en Zwartewatersklooster onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.

Publiekslezing

Wie meer wil weten over bodemdaling en gevolgen hiervan is welkom bij de publiekslezing in de Veldschuur op donderdagavond 9 februari. De avond wordt verzorgd door Laurens Kaland en Goswin van Staveren van de provincie Overijssel. De avond start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

De avond bijwonen kan via opgave op www.veldschuur.net . De bijdrage voor de deelname is inclusief koffie/thee en koek. Met de bijdrage ondersteun je de educatieve activiteiten van de Veldschuur. Na afloop is er ruimte voor napraten en een drankje.

Nieuws

menu