Raad Staphorst heft geheimhouding onderzoek op; rapport pleit wethouder Lucas Mulder vrij van vriendjespolitiek

Lucas Mulder Streekredactie

Staphorst - De gemeenteraad van Staphorst heeft gisteravond unaniem besloten om de geheimhouding die rust op het rapport omtrent de integriteit van wethouder Lucas Mulder (SGP) met ingang van woensdagochtend 24 juni 9.00 uur op te heffen.
Lees meer over
De Staphorster

Het punt hoe om te gaan met het rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) kwam gisteravond aan de orde. De gemeenteraad besloot zonder er veel woorden aan vuil te maken tot transparantie. Volgende week dinsdagavond 30 juni bespreekt de gemeenteraad het rapport plenair en dat is voor het eerst sinds de coronacrisis. De raadzaal wordt uitgebreid, zodat de zeventien raadsleden op anderhalve meter van elkaar kunnen vergaderen.

Transparantie

Het presidium van de gemeente Staphorst besloot een integriteitsonderzoek te laten doen naar Mulder vanwege uitlatingen van ex-wethouder Bert Krale. Hij stapte op 11 juni vorig jaar op, nadat zijn partij het CDA het vertrouwen in het college opzegde. Krale was ruim vier jaar wethouder. Hij stapte op, omdat de situatie in het college volgens hem ‘onwerkbaar’ was. De raad besloot tot transparantie. De bijbehorende stukken zijn vandaag op de raadsagenda van de gemeenteraad geplaatst.

Er waren veel verschillen van meningen, de samenwerking was gespannen en stroef, er waren verwijten over en weer, maar van niet-integer handelen of vriendjespolitiek is volgens BING geen sprake. „In het nastreven van goed politiek bestuur, voor iedereen gelijk, kunnen bewust of onbewust fouten worden gemaakt, kunnen bestuurders het oneens zijn over de te volgen koers en kan de uitkomst van besluitvorming aanvechtbaar zijn. Dat leidt op zichzelf nog niet tot de slotsom dat ook sprake is van niet-integer gedrag”, concluderen de onderzoekers.

Vriendjespolitiek

Krale beschuldigde in een kranteninterview zijn voormalige collega-wethouder Lucas Mulder die toen een jaar op het pluche zat, van vriendjespolitiek, afspraken maken achter de rug van collegeleden om en regelingen te misbruiken om vrienden voordeel te geven. Dit zorgde voor een onwerkbare situatie. In een rapport deed hij in een veertien pagina’s tot in detail melding van zijn bevindingen. Het werd een ongekende rel.

In zijn stuk behandelt hij het vermeende handelen van Mulder in afwijking van coalitieafspraken, in strijd met raadsbesluiten, tegen collegeafspraken in, over de grens van de portefeuilleverdeling heen en handelen waardoor collega’s averij oplopen. Wethouder Lucas Mulder reageerde door te zeggen dat hij altijd handelt in het algemeen belang. Ook toenmalig burgemeester Theo Segers zei zich niet te herkennen in de beeldvorming die ontstond.

Het presidium kon niet anders dan een integriteitsonderzoek te laten doen door BING. Volgende week dinsdagavond volgt de openbare behandeling tijdens de raadsvergadering.

Lees hier verder.

Nieuws

menu