SGP Jongeren Staphorst houdt informatieavond over stikstof en gaat grillen. 'Voor burgers met burgers'

Tijdens een voorgaande bijeenkomst van de SGPJ. Deze keer wordt er gesproken over stikstof problematiek.

Tijdens een voorgaande bijeenkomst van de SGPJ. Deze keer wordt er gesproken over stikstof problematiek. Frens Jansen

Wie heeft er de afgelopen maanden niet gelezen of gehoord over stikstof? Dit thema heeft de afgelopen periode veel stof doen opwaaien en blijft dat de komende tijd waarschijnlijk ook nog wel doen. De SGP Jongeren uit Staphorst (SGPJ) komen op vrijdagavond 2 december samen om duiding te geven over het onderwerp.
Lees meer over
De Staphorster

Tijdens deze avond zullen een aantal mensen die vanuit de politiek of hun dagelijks werk betrokken zijn bij dit thema hun kant van het verhaal laten zien. „In het voorjaar zagen we massale protesten vanuit de agrarische sector. Heeft dit de door de boeren geëiste gesprekken over hun toekomstperspectief opgeleverd?”, vraagt Herbert-Jan Hattem zich namens de SGPJ af. Op deze vraag zullen een aantal agrariërs en politici antwoord geven.

Om breder te kijken dan de agrarische wereld wordt ook de bouwsector besproken worden. Na de uitspraak van de Raad van State dat de zogenaamde bouwvrijstelling stikstof niet meer gehanteerd mag worden is ook weer duidelijk geworden dat het niet alleen de boeren zijn die te maken hebben of krijgen met wetgeving rondom stikstof.

In gesprek

SGPJ Staphorst wil daarom graag op informele manier het gesprek aangaan met politici, betrokken ondernemers en met jou als jongere. Om het onderwerp begrijpelijk te houden, worden de details van de stikstofcrisis vermeden. „Door middels een gesprek van een afstand naar de situatie te kijken blijft het toegankelijk voor iedereen.”

Vanaf 19.45 uur is een ieder van harte welkom bij Mussche Handel en Transport, om 20.00 uur vangt de activiteit aan. De aanwezige grillmeister gaat iedereen voorzien van een vers bereide burger en er wordt afgesloten met een gezellige borrel.