Siem van Eeten houdt lezing over 'Staphorst en de Franse tijd' tijdens bijeenkomst van Historische Vereniging Staphorst

In de rijk geïllustreerde presentatie van Siem van Eeten wordt ingegaan op het ontstaan van de Franse tijd. Foto: Pixabay

De Historische Vereniging Staphorst houdt op 20 maart een ledenvergadering met daarop aansluitend een lezing. De lezing van Siem van Eeten uit Zuidwolde is ook ook voor niet-leden toegankelijk en heeft als titel: Staphorst en de Franse tijd. De lezing vindt plaats in het Koetshuus in Staphorst. Aanvang van de avond is 19.30 uur
Lees meer over
De Staphorster

In de rijk geïllustreerde presentatie van Siem van Eeten wordt ingegaan op het ontstaan van de Franse tijd om daarna in te zoomen op de gevolgen die deze tijd had voor Nederland en voor een gemeente zoals Staphorst en Meppel. Ook het oproer van 1812 komt aan de orde. Dit alles aan de hand van veel materiaal uit Franse en Nederlandse archieven.

Franse tijd

De periode 1795-1813 wordt de Franse tijd genoemd. Dit niet alleen omdat Nederland toen een bondgenoot van Frankrijk was, maar van 1810-1813 zelfs een onderdeel van het Franse Keizerrijk . In de Franse tijd is ons land letterlijk op de schop gegaan. De oude gewesten verdwenen en maakten plaats voor departementen, arrondissementen, kantons en gemeenten. Veel huidige namen en instituten herinneren nog hieraan.

Tijdens het Keizerrijk bereikten deze ‘vernieuwingen’ een hoogtepunt. De keizer moest alles kunnen weten en het gehele economische en burgerlijke leven moest geadministreerd worden. De gegevens werden verzonden naar één centraal punt, vanwaar dan ook de directieven kwamen. De bureaucratie die daarmee gepaard ging doet nog steeds het onbegrip over de huidige regelgeving verbleken.

Verplichte achternaam

Van ieder gewas moest onder andere genoteerd worden hoeveel er gezaaid werd, wat de opbrengst was, wat er voor eigen gebruik bewaard moest worden en wat er verkocht werd. De gehele veestapel moest per dier genoteerd worden. En dit naast de bekende feiten dat de dienstplicht werd ingevoerd en dat men een verplichte achternaam moest aannemen. Het oproer van 1812 kan dan ook hieruit verklaard worden.

De jaarvergadering van de Historische Vereniging Staphorst met de daarop aansluitende lezing vindt plaats op maandag 20 maart.

Nieuws

menu