Themabijeenkomst over pijnbestrijding en onrust in de laatste levensfase bij Zaal Spoorzicht in Staphorst is goed bezocht

Zaal Spoorzicht was goed gevuld tijdens de bijeenkomst.

Zaal Spoorzicht was goed gevuld tijdens de bijeenkomst. Foto: Bertus van Spijkeren

In een overvolle zaal Spoorzicht is afgelopen maandag een themabijeenkomst over pijnbestrijding en onrust in de laatste levensfase gehouden. Hierbij vormde de samenwerking tussen huisartsen, predikanten en de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) de rode draad. Deze avond werd mogelijk gemaakt door Carinova, Icare, RST zorgverleners, Netwerk palliatieve zorg en de gemeente Staphorst.
Lees meer over
De Staphorster

Kennis, ervaring en religieuze achtergrond maken dat mensen over dit onderwerp verschillend denken en dat geeft in de laatste levensfase vaak extra zorgen. Daarom hebben de initiatiefnemers de handen ineengeslagen en deskundigen gevraagd om dit thema vanuit hun kennis en ervaring toe te lichten.

De initiatiefnemers, Carinova, Icare en Rst zorgverleners hadden een drietal deskundigen uitgenodigd om elkaar meer bewust te maken van mogelijke samenwerking bij de zorgen die er zijn of kunnen ontstaan rondom mensen die aan het einde van hun leven pijn of onrust ervaren. De deskundigen gingen in op de vragen die er kunnen leven bij mensen en gaven een uitgebreide toelichting.

Medisch, pastoraal en ethisch

Mevrouw H.G. Huiting –huisarts in Staphorst- gaf een duidelijke medische uiteenzetting over wat pijn is, hoe pijn optreedt en welke soorten pijn en pijnstillers er zijn. Ds. M. van Sligtenhorst van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen vertelde over het gebruik van medicatie in het licht van de Bijbel. Beleidsmedewerker mevrouw R. Heij gaf naar aanleiding van de NPV-missie aan dat zij een verbindende schakel wil zijn. De NPV kan een adviserende rol vervullen in de ethische doordenking en verrijkend werken.

Van de vragen konden echter enkele -vanwege de tijd- door het panel beantwoord worden. De initiatiefnemers overwegen om nog eens een (vervolg)thema-avond te organiseren.