Voormalig boswachter Arend Spijker geeft lezing in Veldschuur Rouveen over Olde Maten: boerenland of natuurgebied?

Arend Spijker.

Arend Spijker. Foto aangeleverd

Voormalig boswachter Arend Spijker komt op vrijdagavond 14 april in De Veldschuur vertellen over zijn betrokkenheid bij de Olde Maten en het Rouveense veld. Spijker is geboren en getogen in Rouveen.
Lees meer over
De Staphorster

„Mijn vader had als boer land in de nabijheid van de Oldematen”, vertelt Spijker. „De liefde voor de natuur zit bij mij in de genen. Vele uren bracht ik in mijn jeugd door in dit gebied. Ik herinner mij de vele zingende veldleeuweriken en de kemphanen die elk jaar weer op de vaste baltsplekken in het boerenland kwamen nog goed.” Spijker neemt aanwezigen mee in de tijd van zijn jonge jaren, maar ook welke wijsheden van de natuur hij graag wil meegeven aan de jonge generaties.

Muskusrattenbestrijding

De voormalig boswachter heeft op diverse plekken gewerkt. Eerst bij directie faunabeheer van het ministerie van LNV en de provincie Overijssel bij de muskusrattenbestrijding. Later werkte hij bij Staatsbosbeheer in verschillende functies en gebieden. De laatste jaren was hij gastheer/boswachter in het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Inmiddels is Spijker gepensioneerd en zet hij zich als gepassioneerd vrijwilliger in zijn woonplaats Ommen in voor natuurprojecten in het Vechtdal. Ook is hij actief als natuurgids, zowel in het Vechtdal en de Wieden.

Belangstellenden voor deze lezing kunnen zich aanmelden via: veldschuur.net . De bijdrage voor deelname is 10 euro (inclusief koffie/thee en koek).