Werkgroep Regio Noord uit Staphorst van Vereniging Een Handreiking komt voor het eerst samen in Genemuiden

De avond is voor iedere belangstellende vrij te bezoeken.

De avond is voor iedere belangstellende vrij te bezoeken. Foto: Pixabay

Regio Noord van de vereniging ‘Een Handreiking’ houdt op woensdag 8 juni voor het eerst een regioavond in Genemuiden. Het regiobestuur laat weten zich verantwoordelijk te voelen voor het hele noorden. „En daarom zijn we verheugd een eerste avond in Genemuiden te mogen beleggen”, aldus de vereniging.
Lees meer over
De Staphorster

De vereniging is al ruim ruim 25 jaar actief in Staphorst. Sinds vorig jaar mag ook een Genemuidenaar zitting nemen in het regiobestuur. Op woensdag 20 april heeft ds. H. Lassche een lezing over ‘rouwverwerking’ gehouden in Staphorst. In overleg met Lassche wordt deze lezing nu ook in Genemuiden gehouden.

De avond is voor iedere belangstellende vrij te bezoeken. Er is wel een collecte. Deze gaat na aftrekking van de onkosten naar de vereniging.

Een Handreiking

De vereniging ‘Een Handreiking’ wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen. Zij wil een helpende hand bieden door het geven van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun belangen. Bij haar werk wil ‘Een Handreiking’ zich laten leiden door de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. De vereniging richt zich niet op het geven van psychiatrische hulp en andere professionele behandelingen.

De bijeenkomst vindt plaats in het Hervormd Centrum Stuivenbergstraat 51 in Genemuiden.