Windmolens van Wij Duurzaam Staphorst zijn in de eindfase. Inwoners van de gemeente Staphorst kunnen vanaf nu meeprofiteren

De windmolens van Wij Duurzaam Staphorst draaien.

De windmolens van Wij Duurzaam Staphorst draaien. Foto: Nico Post

Wij Duurzaam Staphorst is in de eindfase van de bouw van drie windmolens op Windpark Bovenwind. Met de gedachte: ‘als het dan moet, dan doen we het zelf’, ontwikkelde de coöperatie een windplan en realiseerden zij een windpark dat 100 procent eigendom is van de lokale bevolking. Elke inwoner van de gemeente Staphorst kan nu meeprofiteren van de verdiensten die de windmolens opbrengen. „Wil je meedoen? Dat kan!”, aldus de coöperatie.
Lees meer over
De Staphorster

De coöperatie heeft zich vanaf de start ingezet voor lokaal eigendom en onderscheidt zich hiermee van commerciële ontwikkelaars. Voordat een dergelijk project realiteit kon worden, was er geld nodig. Wij Duurzaam Staphorst vond dit onder andere bij lokale inwoners en ondernemers die bereid waren te investeren in de risicovolle voorfase.

Nu de molens zijn gebouwd en de techneuten met de laatste puntjes bezig zijn, zien de ambassadeurs van het eerste uur hun investering omgezet worden in participaties. Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft mee-geïnvesteerd in het project.

Meedoen

Alle inwoners van de gemeente Staphorst mogen meedoen aan het project. De enige voorwaarde is dat je op het moment van inschrijving lid bent van de coöperatie. Doordat alleen inwoners van de gemeente Staphorst lid kunnen worden van de coöperatie, blijft het Windpark Bovenwind lokaal eigendom. „Bij de toewijzing van de certificaten aan de inwoners zal er gestreefd worden naar een zo breed mogelijke spreiding over de inwoners van de Gemeente Staphorst”, laat de coöperatie weten.

Meedoen kan via www.wijduurzaamstaphorst.nl . Hier staat alle informatie. Zo is er een informatiememorandum te vinden waarin onder andere het risico van deelname wordt beschreven, informatie over het verkopen van certificaten en de rendementsverwachting. Je kunt jezelf inschrijven voor maximaal 5000 euro. Op 31 maart start de inschrijving en deze sluit op 21 april 2023.

Ledenaantal

In de loop van de tijd heeft Wij Duurzaam Staphorst een indrukwekkend ledenaantal weten te bereiken. „Allemaal inwoners van de gemeente die zich realiseren dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Dit is een van de motivaties om mee te willen werken aan de energietransitie. En dan wel op een manier dat niet alleen de lasten, maar juist de lusten ten goede komen aan de omgeving.”

Onder de van de leden van de coöperatie is in 2021 gepeild of ook zij willen participeren. Een zeer groot deel van de leden heeft dit in oktober 2022 bevestigd en gebruik gemaakt van de mogelijkheid om participaties te reserveren. Hiermee heeft de coöperatie al een deel van de doelstelling van 100 procent lokaal eigendom behaald.