Wisseling van de wacht bij Industriële Contact Club Staphorst. Erelid Hilly Redder neemt afscheid en Hendrik Bloemert neemt voorzitter taken over van Klaas Klein

Secretaris Nico Bouwman spelt Hilly Redder haar erelid-speldje op. ICC Staphorst

Afgelopen donderdag is er tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Industriële Contact Club Staphorst (ICC) een wisseling van de wacht geweest binnen het bestuur.
Lees meer over
De Staphorster

Voorzitter Klaas Klein was aftredend en niet herkiesbaar evenals secretaris/penningmeester Hilly Redder. Bestuurslid Hendrik Bloemert neemt de taken over van Klaas Klein als voorzitter, Klaas Hokse is penningmeester geworden en Nico Bouwman is per heden de nieuwe secretaris. Verder is Klariska Kuiers toegetreden als algemeen bestuurslid.

Gezamenlijk optrekken

Klaas Klein was de afgelopen drie jaar voorzitter van de ICC waar hij al sinds 2010 in het bestuur zit. Klaas was onder andere grondlegger van A28 Staphorst Media die de schermen aan de snelweg exploiteert. De nieuwe voorzitter Hendrik Bloemert wil graag de door Klein gehanteerde term ‘BV Staphorst’ voortzetten. „Staphorst is goed voor veel werkgelegenheid en dat willen we graag zo houden en zelfs uitbreiden. Daarom moeten we als ondernemers zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken”, vertelt Hendrik Bloemert.

Met Hilly Redder nam een ander vertrouwd gezicht afscheid. Redder is bijna 39 jaar onderdeel geweest van het bestuur in de rol van secretaris en daarnaast ook penningmeester. Het kersvers erelid van de ICC heeft veel ontwikkelingen binnen de club meegemaakt en was altijd attent als er iets binnen het netwerk te vieren of te rouwen was. „Vanwege haar staat van dienst hebben wij als bestuur gemeend Hilly Redder te benoemen tot erelid van de ICC. Het wordt voor ons nog een zware taak om haar werkzaamheden over te nemen, maar in de opvolgers Klaas en Nico hebben we het volste vertrouwen”, aldus Voorzitter Bloemert.

Nieuws

menu