Woonstichting VechtHorst en de gemeente Staphorst houden inloopavond voor omwonenden Berkenlaan en gebruikers van Dienstencentrum

Dienstencentrum in Staphorst. Foto: Jelle Pieper

Omwonenden van de Berkenlaan 1 en gebruikers van het Dienstencentrum zijn uitgenodigd door Woonstichting VechtHorst en de gemeente voor een inloopavond. Op dinsdag 30 augustus ontvangen zij informatie over de beoogde uitstraling van het gebouwen het terrein, qua materiaalkeuze, groen en spel- en speelvoorzieningen
Lees meer over
De Staphorster

Ook wordt de uitkomst van het verkeersveiligheidsonderzoek, het onderzoek naar de mogelijkheid vaneen extra ontsluiting aan de Ebbinge Wubbenlaan en de indeling van het nieuwe Dienstencentrum gedeeld. De inloop is vanaf 19.30 uur in het Dienstencentrum.

Schetsplan

Maandag 12 april stemde de gemeenteraad in met het globale schetsplan voor de Berkenlaan 1. Het oude pand – de voormalige school- wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een nieuwgebouw met op de begane grond ruimte voor sociaalmaatschappelijke organisaties in een Dienstencentrum. Daarboven komen 23 huurappartementen. Woningstichting VechtHorst en degemeente werken samen in de uitwerking van het schetsplan. VechtHorst is straks de eigenaar van het nieuwe gebouw en de gemeente behoudt de ondergrond.

Nieuws

menu