Kamerleden kritisch over plan om mbo'ers stages toe te wijzen

Kamerleden kritisch over plan om mbo'ers stages toe te wijzen

Kamerleden kritisch over plan om mbo'ers stages toe te wijzen ANP

Tweede Kamerleden reageren kritisch op de plannen van minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om eerstejaars mbo-studenten een stageplek toe te wijzen als ze daarom vragen. D66 en DENK juichen het idee toe in een debat, maar vinden dat de minister hier nog verder in kan gaan, bijvoorbeeld door ook ouderejaars mbo-studenten op deze manier aan een stage te helpen. VVD en CDA hebben er juist moeite mee als bedrijven geen ruimte krijgen om stagiairs te weigeren.

Dijkgraaf heeft in oktober een voorstel gedaan voor zogeheten ‘stagematching’ voor eerstejaars in het mbo. Studenten kunnen als ze dat willen hun leerwensen aangeven en het is dan aan de opleiding om ze te plaatsen bij een een leerbedrijf dat daarbij past. Die werkwijze moet voorkomen dat studenten worden gediscrimineerd als ze een stage zoeken. De bewindsman hoopt de plannen klaar te hebben als het schooljaar 2023/24 begint.

Zohair El Yassini (VVD) zegt te „blijven strijden” tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, maar heeft grote twijfels bij het plan van stagematching. Hij denkt dat het leidt tot minder stageplekken omdat stagebedrijven zo worden ontmoedigd om stages aan te bieden. „Stagebedrijven gaan zeggen: hoe kan ik de veiligheid van de werkomgeving garanderen als ik niet kan kiezen wie ik op de werkvloer heb?”, zegt El Yassini. „Stop met dit plan en focus op hoe we het probleem echt aan kunnen pakken.”

Reactie Van der Molen

Ook Harry van der Molen van het CDA heeft er moeite mee als ondernemers helemaal niet meer kunnen kiezen wie er bij hen stage loopt. Hij voelt er meer voor als bedrijven tussen twee of drie kandidaten kunnen kiezen die ze krijgen voorgedragen. Anders vreest hij dat de minister het bedrijfsleven niet mee gaat krijgen. Dijkgraaf zegt hier geen voorkeur voor te hebben en vreest dat deze variant het voor bedrijven alsnog mogelijk maakt om kandidaten te discrimineren.

Harm Beertema van de PVV vindt dat het bedrijfsleven onterecht het verwijt krijgt aan discriminatie te doen. Hij denkt eerder dat veel mbo’ers vaak geen stage kunnen vinden omdat ze onvoldoende zijn geïntegreerd en daarom moeilijk aansluiting vinden bij bedrijven. Daarom pleit hij ervoor om meer in te zetten op integratie.

Reactie DENK

Stephan van Baarle van DENK vindt dat het kabinet veel verder moet gaan om stagediscriminatie tegen te gaan. Zo vindt hij dat ‘mystery guests’ anoniem stagebedrijven moeten bezoeken om erachter te komen of er sprake is van discriminatie. Hij is ook voor een zwarte lijst met bedrijven die discrimineren. Bovendien wil hij dat stagematching ook wordt aangeboden aan ouderejaars mbo-studenten. D66 wil iets vergelijkbaars, namelijk dat dit wordt aangeboden voor elke eerste stage, ook als die in een later leerjaar is.