De AOW-leeftijd stijgt, maar vakbond ziet juist steeds meer mensen die eerder willen stoppen met werken

De stijging van de AOW-leeftijd met drie maanden zal ertoe leiden dat toekomstige cao-besprekingen verder onder druk komen te staan. De behoefte om juist korter te werken neemt toe.

Vakbonden zien een groeiende behoefte om eerder te stoppen met werken.

Vakbonden zien een groeiende behoefte om eerder te stoppen met werken. Foto: ANP/Roos Koole

Bij elk overleg over een nieuwe cao neemt het onderdeel ‘eerder stoppen met werken’ een belangrijker plek in. Woordvoerder Kees de Vos van vakbond CNV zegt dat leden steeds vaker aandringen op afspraken over eerder stoppen.