Aangeboden door: strooming.nl

Corporaties nemen klachten huurders lang niet altijd voldoende serieus

Foto: shutterstock

De problemen op de woningmarkt leiden ertoe dat de macht van woningcorporaties steeds verder toeneemt. Ongeacht de wijze waarop een corporatie meldingen van huurders verwerkt, zal de huurder de woning zeer waarschijnlijk blijven huren.

Doet deze dat niet, dan staan er vijf of zes andere huurders op de stoep om de woning over te nemen. Een zorgelijke situatie, daar uit diverse recente nieuwsberichten blijkt dat deze woningcorporaties klachten van huurders lang niet altijd serieus nemen. De huurcommissie inschakelen wordt door steeds meer huurders overwogen. Het is een onafhankelijke partij, die advies kan geven bij conflicten en een bemiddelende rol in kan nemen.

Klachten over vochtproblemen in huizen

Met name klachten over mogelijke vochtproblemen in huurwoningen worden lang niet altijd serieus opgepakt. Daar waar vochtproblemen flinke gevolgen kunnen hebben voor de huurder. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat een lekkage voor schade kan zorgen aan de huurwoning. Gele vlekken op wanden of het plafond komen veelvuldig voor in woningen met lekkages. Daarbij is een lekkage en de daarmee gepaard gaande toenemende luchtvochtigheid in de woningen schadelijk voor de gezondheid van huurders. Een verergering van klachten gerelateerd aan reuma en astma ligt op de loer blijkt uit verschillende onderzoeken. Het kan slim zijn om de luchtvochtigheid te laten meten, of dit zelf te doen aan de hand van een hygrometer.

Geluidsoverlast komt eveneens vaak voor

Niet alleen worden meldingen van mogelijke lekkages niet altijd serieus opgepakt door woningcorporaties. Ook het melden van geluidsoverlast leidt lang niet altijd tot de gewenste oplossing. Geluidsoverlast heeft als nadeel dat hier een subjectieve component in zit. Iets wat door de huurder als geluidsoverlast wordt ervaren, hoeft dat voor een verhurende partij niet per definitie te zijn. Een professionele geluidsmeting uit laten voeren is vaak de beste optie. Wanneer blijkt dat het geluidsniveau de grens van 80 decibel meermaals en langere tijd overschrijdt, kan dit leiden tot gehoorschade. Gehoorschade treedt vrijwel direct op bij een geluidsniveau van 120 decibel of meer.

Situatie woningmarkt lijkt nog niet te veranderen

De kans dat er op korte termijn veel verandert op de woningmarkt lijkt zeer klein te zijn. Een verhuurder blijft hierdoor ook de komende jaren in z’n macht, zo lang er onvoldoende woningen worden aangeboden. In combinatie met de hoge prijzen voor koopwoningen is het voor huurders lastig om door te stromen naar de markt met koopwoningen.

Positie Huurcommissie steeds belangrijker

Het maakt de positie van de Huurcommissie steeds belangrijker. De Huurcommissie kan huurders hulp bieden, op het moment dat een verhurende partij niet adequaat handelt bij klachten of meldingen van schade. Overigens biedt de Huurcommissie niet alleen hulp aan huurders. De partij ondersteunt ook verhuurders bij conflicten. Bovenal neemt de Huurcommissie een neutrale positie in en treedt het constructief op om conflicten niet verder te laten escaleren.

Nieuws

menu