Een aanrijding? Hier moet je op letten!

Foto: pexels.com

Foto: pexels.com

De wegen zijn inmiddels weer drukker dan dat ze voor het uitbreken van corona waren. Het gevolg is kilometerslange files en gevaarlijke situaties. Helaas resulteert dit nogal eens in een aanrijding. Daarbij kan het gaan om een auto- ongeluk- scooter ongeluk of fietsongeluk.

Maar waar moet je nu op letten bij een aanrijding om ervoor te zorgen dat je jouw letselschade kunt verhalen op de aansprakelijke partij? Wat kan een letselschade advocaat voor je betekenen en welke letselschade wordt eigenlijk vergoed?

Wat te doen bij een aanrijding?

Soms is er bij een aanrijding alleen materiële schade, zoals blikschade bij een auto-ongeluk of een kapotte fiets na een fietsongeluk. Maar soms houd je ook verwondingen of klachten aan een verkeersongeluk over. Er is dan sprake van letsel en als gevolg hiervan kan er schade geleden worden. Bijvoorbeeld loonschade door arbeidsongeschiktheid of kosten voor medische behandelingen. Deze schade wordt letselschade genoemd. Het verhalen van letselschade is het werk van een letselschade advocaat, zoals een letselschade advocaat in Amsterdam na een aanrijding in deze stad.

In beginsel is het zo dat iedereen zijn of haar eigen schade draagt. Dit is alleen dan anders indien er een aansprakelijke partij is, dan wil zeggen, dat de aanrijding is veroorzaakt door een ander. Denk bijvoorbeeld aan een achterop aanrijding als een kop-staartbotsing of kettingbotsing. In het geval iemand dus schuldig is aan het ontstaan van de aanrijding, kunt u een schadevergoeding eisen.

Van belang is dat je dus alleen recht op schadevergoeding hebt als een ander schuldig is aan een aanrijding. De bewijslast ligt daarbij bij u als verkeersslachtoffer. Het is aan u om te bewijzen dat de andere bestuurder het ongeval heeft veroorzaakt. Maar hoe doe je dat dan?

Schade-aanrijdingsformulier invullen

Het beste bewijsmiddel is een ingevuld en ondertekend schade-aanrijdingsformulier. Vaak wordt een dergelijk schadeformulier ingevuld bij autoschade. Uit een ingevuld schadeformulier blijkt dan wie schuldig is en welke schadeverzekeraar voor de schade moet opkomen.

Een schadeformulier invullen is echter ook en zelfs met name van belang bij een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Op het aanrijdingsformulier kan namelijk niet alleen ingevuld worden wat de toedracht is, deze kan ook getekend worden in de situatieschets. De toedracht staat dan vast tussen partijen, mits beide partijen het schade-aanrijdingsformulier ondertekend hebben. Daarom is het ook heel belangrijk dat niet alleen u, maar ook de bestuurder van het andere motorvoertuig het aanrijdingsformulier ondertekend.

Getuigenverklaringen

Soms zijn partijen het niet eens over de toedracht en weigert 1 van de partijen het schadeformulier te ondertekenen. Dit kan tot discussie leiden met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij. Indien deze zich op het standpunt stelt dat niet haar verzekerde maar u een verkeersfout gemaakt heeft, staat u met lege handen. Wat kun je dan nog doen om toch te bewijzen dat de tegenpartij schuldig is aan de aanrijding?

Op grond van de wet is ook een getuigenverklaring een bewijsmiddel. Zijn er derhalve mensen geweest die het ongeval hebben zien gebeuren? Vraag dan altijd om een ondertekende getuigenverklaring. Hiermee kunt u bewijzen dat u, niet u, maar de tegenpartij een verkeersfout gemaakt heeft.

Wat doet een letselschade advocaat?

Staat eenmaal vast wie schuldig is aan het ontstaan van de aanrijding, dan kunt u schadevergoeding vorderen. Maar dit is niet eenvoudig. Een letselschade advocaat kan u dan helpen. Deze stelt een aansprakelijkstelling op, voert de communicatie met de verzekeraar en zorgt ervoor dat u direct na erkenning van de aansprakelijkheid een voorschot op uw letselschadevergoeding ontvangt. Tenslotte zorgt deze letselschade advocaat ervoor dat de schade opgemaakt wordt en uw letselschade verhaald wordt.