Aangeboden door: reverse-it.net

Organisaties maken steeds meer gebruik van MDM

-

Het gebruik van mobiele apparatuur is binnen bedrijven onmisbaar geworden. Mede hierdoor is een efficiënt en veilig beheer van deze apparatuur van groot belang. Niet voor niets maken steeds meer organisaties gebruik van mobile device management (MDM). Door deze toenemende vraag zijn er steeds meer bedrijven in de markt die zich specialiseren op het gebied van beheer en controle op afstand van alle actieve mobiele apparatuur binnen organisaties.

Het belang van mobile device management

Dagelijks wordt er aan honderden organisaties passende hardware en mobiele apparatuur geleverd. Het implementeren en beheer van deze apparatuur kan behoorlijk veel tijd in beslag nemen. Om organisaties hierin volledig te ontzorgen bieden specialisten zoals Reverse IT MDM aan, wat toegepast kan worden op allerlei niveaus:

  • Beheer en configuratie door technisch specialisten
  • Advies en consultancy voor optimaal gebruik
  • Uitrol van software en beveiligingsupdates
  • Technische ondersteuning bij defecten en storingen

Met deze volledige service rondom de mobiele apparatuur kunnen organisaties zich weer richten op hun eigen corebusiness. Continuïteit en beveiliging wordt gewaarborgd door de specialist die mobile device management als haar kernactiviteit ziet.

Beheer en inzicht op afstand

Door de grote afhankelijkheid van mobile devices binnen bedrijfsprocessen kunnen gebreken of slechte configuratie van apparatuur veel nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit op de werkvloer. Wanneer bedrijven voor MDM kiezen zullen zij ervaren dat dit geen probleem meer zal zijn.

Door beheer en support op afstand is er direct inzichtelijk hoe alle apparatuur aan elkaar gekoppeld is, bij welk apparaat een defect is opgetreden of waar eventuele updates uitgerold moeten worden. Door dit centrale inzicht kan er direct actie ondernomen worden, waardoor er minimale tijd en resources verloren gaan bij het oplossen van een incident.

Optimale beveiliging van digitale gegevens

De groei van digitalisering binnen bedrijven biedt ook een extra uitdaging op het gebied van digitale veiligheid. Hiervoor is een correcte uitrol van software en security updates een groot onderdeel.

Middels MDM kan er gewerkt worden met een zogenoemde full kiosk lockdown of single-app mode om te voorkomen dat er ongewenst gebruik wordt gemaakt van de mobiele apparatuur.

Daarbij kan er bij verlies of diefstal een volledig geautomatiseerde data wipe of lockdown worden ingesteld om een lekkage van gevoelige data te voorkomen. Ook hierbij helpt het centrale inzicht via het mobile device management voor een sneller resultaat, waarbij preventie beter werkt dan genezen.

MDM zelf uitvoeren of uitbesteden

De grootste winst van MDM voor bedrijven zit hem in het centrale inzicht van alle actieve mobiele apparatuur in de organisatie. Afhankelijk van de situatie kan er gekozen worden voor (een deel van) de uitvoering zelf te laten doen of het volledig uitbesteden van mobile device management. Een volledige uitbesteding biedt de meeste winst voor organisaties met:

  • Capaciteitsproblemen
  • Beperkte kennis over de mobiele apparatuur
  • Apparatuur gebruik op verschillende locaties
  • Achterstallige updates en applicaties van apparatuur

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de toepassing van MDM hebben veel kennis en tijd geïnvesteerd in een team van technisch specialisten voor een optimale ondersteuning.

Nieuws

menu