Revalidatie Friesland vestigt zich naast het nieuwe ziekenhuis in Meppel

Sleuteloverdracht Noorderboog in het Grand café van het nieuwe Noorderboog in Meppel. Foto: Pedro Sluiter

Peter Visch, bestuurder van Revalidatie Friesland nam woensdagmorgen 1 december de sleutel in ontvangst van de nieuwe locatie in Meppel. De sleutel werd symbolisch aangereikt door Erwin Duits, bestuurder van Noorderboog.

Revalidatie Friesland zal vanaf medio maart 2022 haar activiteiten verder voortzetten op deze nieuwe locatie in het gebouw van Noorderboog, pal naast het nieuwe ziekenhuis van Isala Meppel. Het nieuwe gebouw heeft de naam Reestdal Revalidatie gekregen.

Het bedrijf biedt op de locatie in Meppel complexe- en intensieve revalidatiezorg aan verschillende doelgroepen, onder andere aan patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, chronische pijn, revalidatie na amputatie en oncologie. Tevens biedt de organisatie revalidatiegeneeskunde als poortspecialisme aan op de polikliniek en in de kliniek van Isala Meppel.

Revalidatie Friesland

Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen.

In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.

Nieuws