Thuis behandelen in plaats van in het ziekenhuis

Thuis opgenomen in het zkh

Thuis opgenomen in het zkh Foto: Frans Paalman

Het komt best vaak voor, misselijkheid tijdens je zwangerschap. Soms is die misselijkheid en het braken zo erg, dat je medicijnen nodig hebt en behandeld wordt in het ziekenhuis. Gynaecoloog Selma Mourad: ‘Sinds kort is een ziekenhuisopname niet meer per se nodig. In samenwerking met het Medisch Coördinatie Bureau van Isala en Thuiszorgorganisaties in de regio kunnen wij deze vrouwen nu thuis behandelen.

Jaarlijks hebben in Nederland 4.500 duizend vrouwen last van ernstige misselijkheid tijdens de zwangerschap, ook wel hyperemesis gravidarum genoemd. Selma: ‘Vrouwen zijn dan zo misselijk dat ze nauwelijks nog kunnen eten of drinken. Ze verliezen veel vocht en vallen soms zelfs af. De huisarts geeft vaak medicijnen tegen die misselijkheid en braken, maar soms gaat het echt niet meer en komen ze uiteindelijk in het ziekenhuis terecht. De behandeling die wij in het ziekenhuis doen, bestaat uit vocht met glucose toedienen via een infuus en dat kan vaak prima thuis.’

Voordat Selma dit plan verder wilde uitwerken, wilde ze zeker weten of vrouwen dit een goed idee vonden. ‘Wij hebben tien vrouwen gebeld die wel opgenomen zijn geweest en iedereen zei: “ja, ik was graag thuis gebleven”. Toen zijn wij het gaan regelen met het Medisch Coördinatie Bureau.’

Een zwangere met hevige zwangerschapsmisselijkheid komt voor één consult naar Isala. Selma: ‘Dan kijken wij of deze vrouw thuis behandeld  kan én wil worden. Als er geen taalproblemen of afwijkende bloedwaardes zijn, kan het bijna altijd. Zij krijgen dan een startpakket met infuuszakken mee vanuit de ziekenhuisapotheek en de arts-assistent neem contact op met het Medisch Coördinatie Bureau. Daar regelen zij dat de thuiszorg dezelfde dag nog op de stoep staat om het eerste infuus te geven. Twee keer per dag krijgt de vrouw een nieuw infuus. Daarnaast belt iedere dag een arts om te checken hoe het gaat. Bovendien hebben vrouwen telefoonnummers waarop zij ons altijd kunnen bereiken bij vragen.’

Al vijfenvijftig vrouwen hoefden sinds de start van dit project niet meer opgenomen te worden in het ziekenhuis. Selma: ‘Naast dat het voor hen veel prettiger is om thuis te kunnen blijven, houden wij op deze manier ook bedden vrij in het ziekenhuis voor mensen die het misschien harder nodig hebben. Wat wel opvalt, is dat de gemiddelde ligduur in het ziekenhuis twee dagen was en thuis nu vier tot vijf. Wij denken dat vrouwen voorheen vaak op eigen verzoek te vroeg met ontslag gingen. Gewoon omdat het voor hen niet fijn was in het ziekenhuis. Dus dat wij vrouwen nu thuis kunnen behandelen is een enorme zorgverbetering.’

Luister ook naar de podcast Zorg Dichtbij en het gesprek met Selma. Je vindt deze podcastserie onder andere op Spotify. 

‘Je kunt van betekenis zijn voor je team’

Met een diploma Hoger Hotelmanagement op zak belandde Willemijn van Geffen bij Isala. Jarenlang werkte ze als bestuurssecretaresse, inmiddels is ze leidinggevende op de  polikliniek Maag -,  darm - en  leverziekten.

‘Ik had geen leidinggevende ervaring, maar door een loopbaantraject bleek dat een functie als leidinggevende goed bij mij zou passen’, vertelt Willemijn. ‘Het traineeship van Isala was een logische stap, een mooie methode om competenties te ontwikkelen en ervaring op te doen.’

Mensgericht

Als leidinggevende houdt Willemijn zich bezig met de individuele medewerker, het team, maar ook met de processen. Ze is aanjager, begeleider en (als het nodig is) beslisser. ‘De combinatie tussen het mensgerichte en de procesverbetering vind ik leuk en uitdagend. Je kunt van betekenis zijn voor je team en daarnaast kun je gezamenlijk verbeteringen doorvoeren. We brengen nu het intakeproces in kaart. Van het moment dat de patiënt binnenkomt tot de scopie. Zit er ergens verspilling? Kan het makkelijker? Alles om het zo goed mogelijk in te richten voor de patiënt.’ Binnen een specialisme wordt veel samengewerkt. ‘We hebben wekelijks overleg met de andere leidinggevenden en het RVE-bestuur. We trekken samen op in het opstellen van de jaarplannen en activiteiten die hier uit voort komen. Je versterkt en leert van elkaar.’

Zorgachtergrond?

Een leidinggevende functie is op elke afdeling weer anders. Willemijn: ‘Leidinggeven aan operatieassistenten is anders dan verpleegkundigen op een poli. Een zorgachtergrond is niet altijd nodig als leidinggevende.’ Bij Isala volgen we de Lean methode. Deze manier van werken is gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor de patiënt en het continu verbeteren van de zorg. Alle leidinggevenden krijgen de Lean Greenbelt training om de procesverbetering en het leidinggeven optimaal te faciliteren.

Heb jij interesse in een leidinggevende functie? Kijk dan op isalawerkt.nl/leidinggevende